logo

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de VeiligPlus-aanpak en ander gerelateerd nieuws.

Veilig werken met de AgressieWijzer

De AgressieWijzer zorgt voor duidelijkheid over agressie in je dagelijkse werk. Die duidelijkheid is belangrijk omdat in de praktijk blijkt dat je agressie alleen succesvol kunt verminderen en voorkomen wanneer je dit samen doet en allemaal op dezelfde manier. En dat wil iedereen, want minder agressie zorgt voor veiligheid, een prettiger werkklimaat en minder uitval en verzuim. Drie sessies In een paar heldere sessie
Lees meer

Wat kun jij nog leren over agressie?

Steeds vaker wordt van jou als zorgprofessional verwacht dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces. Ook rond het thema agressie. Dan is het belangrijk dat je weet wat je nog kunt of moet leren. De Leerstand helpt je daarbij. De Leerstand is een zelfreflectie-instrument waarmee je als zorgprofessional kunt bepalen waar jouw leerbehoefte ligt rond het thema ‘agressie’. Weet jij bijvoorbeeld hoe
Lees meer

Methodiek VeiligPlus-aanpak is bewezen effectief

De aanpak Organisatieklimaat, de methodiek onder de VeiligPlus-aanpak, heeft een bewezen positief effect op de beleving van een gezond en veilig organisatieklimaat en op gezond en veilig gedrag op de werkvloer. Dat bleek woensdag 17 mei 2017 in Nieuwegein tijdens de presentatie van de eerste resultaten van het onderzoek ‘Gezond werken in de Zorg’ van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit. Het onderzoek onder bijna
Lees meer

Aan de slag met de opvolging van incidenten

Agressie in de zorg komt voor, maar hoort er niet bij. Op de website ‘Opvolging van incidenten’ vind je handige downloads en filmpjes die praktische tips geven over hoe te handelen na een incident. Veel organisaties werken succesvol aan het verminderen en voorkomen van incidenten. Toch is grensoverschrijdend gedrag van cliënten, patiënten of derden niet altijd te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat iedereen binne
Lees meer

App Veilig Huisbezoek

Op huisbezoek heb je te maken met onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op je veiligheid. De mobiele app Veilig Huisbezoek helpt je om vooraf de risico’s in te schatten. Hoe werkt het Na het invullen van een vragenlijst krijg je direct een praktisch advies. Bespreek dit met je collega’s. Maar ga ook altijd na welke ondersteuning jouw organisatie biedt, welke maatregelen al door je werkgever zijn genomen en ver
Lees meer

Organisaties hebben behoefte aan heldere aanpak

Veel organisaties in de gehandicaptenzorg zijn het erover eens: er moet vaker gepraat worden over veiligheid. Dat bleek uit gesprekken die VGN en NU’91 namens de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) afgelopen zomer voerden met verschillende gehandicaptenzorgorganisaties. Het gaat dan niet alleen over objectieve, maar ook over subjectieve veiligheid. Ofwel, ook over het gevoel van veiligheid. Maar wat hebbe
Lees meer

Gehandicaptenzorg stimuleert dialoog over onveiligheid op de werkvloer

VeiligPlus-aanpak helpt medewerkers en bestuurders met praktische tips en tricks In september starten de eerste zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg met de implementatie van de VeiligPlus-aanpak. Met deze methodiek krijgen medewerkers en bestuurders praktische handvatten aangereikt om onveiligheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. Onderzoek van de Inspectie SWZ toont aan dat op dat vlak nog veel winst te beha
Lees meer

Verslag bestuurstafel van 29 juni

Bestuurders in de gehandicaptenzorg hebben een sleutelrol in het bespreekbaar maken en wegnemen van het gevoel van onveiligheid onder medewerkers. Dat was een van de conclusies tijdens de bestuurstafel ‘Veiligheid vraagt om krachtig bestuur’ op 29 juni, georganiseerd door sociale partners in de gehandicaptenzorg. Zichtbare steun in woord én daad vanuit het bestuur is cruciaal voor een cultuur waarin praten over veili
Lees meer